Celem projektu było zintegrowanie dzieci w klasach pierwszych w szkole podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim.

Dzieci klas pierwszych bardzo często podchodzą z różnych społeczności, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy nasza lokalna wspólnota powiększyła się o rodziny ukraińskie. W związku z tym program integracji wydaje się niezbędny do stworzenia już na początku szkolnej przygody sympatycznych więzi opartych na wzajemnym szacunku, empatii, obserwacji i wspólnych działaniach.

Założeniem projektu było pokazanie dzieciom możliwości komunikowania się ze sobą poprzez działania artystyczne. Spotkania opierały się na historii szkolnych akcesoriów mieszkających w piórniku Tosi, bohaterki „Plastusiowego Pamiętnika”, poznawaniu historii powstawania książki i działaniach upcyclingowych. Podczas spotkań dzieci stworzyły swojej pamiętniki, w którym będą mogły zbierać podpisy i rysunki swoich nowych koleżanek i kolegów.

Pamiętnik, jako już nieco zapomniana forma narracji, stał się żywym wytworem, pełnym własnych odczuć, emocji, obserwacji i działań plastycznych.

Projekt został przeprowadzony razem z Magdaleną Wesołowską – Magdalena Wesołowska Art w ramach Inicjatyw Oddolnych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świerklańcu.