...
/

Malowanie Intuicyjne

Sesje Malowania Intuicyjnego, współorganizowane z malarką Magdaleną Wesołowską, miały już siedem edycji!

Każde spotkanie jest okazją nie tylko do wsłuchiwania się w głos intuicji i przelewanie go na papier w postaci akwarelowych plam, ale także do spotkania w kobiecym, wspierającym gronie.

Warsztat Malowania Intuicyjnego posiada swoją myśl przewodnią, która staje się inspiracją do zmierzenia się z własnymi refleksjami, przede wszystkim w akcie twórczym, ale także poprzez rozmowy i wymianę doświadczeń. Tym samym spotkania z Malowaniem Intuicyjnym przypominają konstrukcję Kręgu Kobiet, w którym najważniejsze jest spotkanie ze sobą i ze sobą nawzajem, dając sobie wzajemnie uważność, czas i wspierającą energię.

Magdalena przeprowadza uczestniczki zajęć przez kolejne etapy Malowania, pozwalając w tym przewodnictwie na sprawstwo i działanie w zgodzie z intuicją.

Opowiedz o mnie. Dziękuję! 

Zrealizowane warsztaty

Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.