...
/

Pałacoween

Strasznie kreatywna impreza, która odbyła się w Pałacu Kawalera w Świerklańcu. Odwiedziło nas kilkadziesiąt fantastycznie przebranych rodzin.

Założeniem zabawy była międzypokoleniowa integracja, której towarzyszyły różne aktywności – szukanie słodkich skarbów, mroczne koło fortuny, konkurencje taneczne, manekin challenge, kreatywny kącik plastyczny, popcorn i sala filmowa. W plastycznym kąciku dzieci z opiekunowie mogły korzystać ze wszystkich materiałów zgodnie z własnym pomysłem, wzmacniając tym samym kreatywność i komunikację.

Współorganizatorką i współprowadzącą Pałacoween była Magdalena Wesołowska - Magdalena Wesołowska Art.

Opowiedz o mnie. Dziękuję! 

Zrealizowane warsztaty

Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.