...
0
No products in the cart.

Projekty dla dzieci – warsztaty dla szkół i przedszkoli

350.00

Kreatywne warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, poprzez kontakt ze sztuką uczą, bawią i rozwijają potencjał drzemiący w każdym z nas!

  • kreatywne warsztaty
  • praca z emocjami
  • zabawy plastyczne i ruchowe
  • kontakt ze sztuką
Product Meta
Category:

Kreatywne warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym są pełne niecodziennych doświadczeń.

Poprzez kontakt ze sztuką uczą, bawią i rozwijają potencjał drzemiący w każdym z nas!

Warsztaty „Sztuka i inne sztuczki” to autorski projekt edukacyjno-arteterapeutyczny , którego celem jest zbliżenie do sztuki i elementów kultury, które otaczają nas na co dzień i które warto znać, a także przyglądanie się tym propozycjom poprzez własne emocje: jakie uczucia wzbudza we mnie to co widzę? Co mnie przyciąga? Co odrzuca? Dlaczego tak się dzieje?

Stawianie pytań dotyczących emocji i uczuć w obcowaniu ze sztuką oraz połączenie ich z procesem twórczym w postaci kreatywnych aktywności jest fantastyczną drogą do nawiązania dialogu z dziećmi i zainspirowania ich do przyglądania się swoim uczuciom.

Zajęcia dla dzieci trwają 1,5 h.

Zajęcia dla grup są przeprowadzone w przedszkolu/szkole.

Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.