...
/

Ślimaki, kropki, kreski – żółty, czerwony, niebieski

Jak poruszają się ślimaki, kropki i kreski? Co czują kolory? Czy można coś powiedzieć – bez mówienia?

Abstrakcyjne pytania wcale nie są pozbawione sensu. Dziecięcy świat wyobraźni potrafi pomieścić o wiele więcej znaczeń i odpowiedzi, niż wydaje się nam, dorosłym. Mówienie kolorami i kształtami pozwalało malarzom wyrażać to, czego nie potrafił opisać język, dlatego świat kropek, kresek, ślimaków, plam i wszystkich innych, kolorowych symboli, jest tak fascynujący i tak rozbudzający fantazję.

Podczas warsztatu „Ślimaki, kropki, kreski – żółty, czerwony, niebieski” bawiliśmy się swoim ciałemw ruchu – podczas rysowania i podczas tańca. Nie uczyliśmy się kroków, nie układaliśmy choreografii – w zamian za to słuchaliśmy, co podpowiada nam nasze ciało i wędrowaliśmy za jego sygnałami w kolorową podróż do krainy ślimaków, kropek i kresek.

Warsztat został zrealizowany w Muzykodromie - Katowice Miasto Ogrodów, na zaproszenie Joanny Bronisławskiej aka Asi Mina.

Opowiedz o mnie. Dziękuję! 

Zrealizowane warsztaty

Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.